Nişanlımın Benden Soğuması için Etkili Büyü

Çoğu zaman güzel giden bir ilişki bir durum sonra çekilmez bir hal alabiliyor. İnsan oğlu fıtratında olan nankörlük gün ve zaman geçtikçe oluşan sorunlar karşısında kendini daha güçlü bir şekilde bilemektedir. Elbette her insan aynı olmayabilir. Esasında insanın iyi de olması kötü de olması kendi elinde olan birşeydir. Böyle durumlarda kişinin bazı şeyler vicdanına kalabilmektedir. Çoğu zaman herşey güzel gider ve mutluluk huzur konusunda doyumsuz bir haz alınabilir.

Fakat durum tersine olduğunda ise bu kim olursa olsun kendimizden uzaklaştırmak soğutmak isteriz. Soğutma vefki aslında büyü ile yapılan bir uygulama değildir. Çoğu insan vefklerin büyü olduğunu düşünebilir. Ancak Bu yanlış bir algıdır. Çünkü detaylı şekilde araştırıldığında büyü ilminin havas ilmiyle örtüşmesi söz konusu olamaz. Vefk ilmi havas esrarında gizemini korur. Yapılan vefkler hiç bir şekilde büyü türünde maji içeren konularla eş değerde olamaz. Çünkü büyü şeytani bir işlemdir. Ancak havas rahmani uygulamalar katagorisine girmektedir.
Eş olabilir nişanlı olabilir sevdiğin bir insanı kendine bağlamak için yapılan dua yöntemini de bu yazımızda ele alarak yine sizlere değerli bilgileri sunmaya çalışacağız inşallah değerli dostlar. Özellikle aşk acısı yaşayanlar için oldukça faydalı olacaktır bu bilgiler. Nasıl okuyacağız diyenler için hemen anlatıma geçiyorum. Bir cuma sabahı kalkıp sabah namazı sonrasında abdestli bir biçimde Yasin suresi okuyup salâvat getiriyoruz. Sonrasında şu duamızı ediyoruz:
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Yâ sîn. Vel kurânil hakîm. İnneke leminel murselîn. Alâ sırâtim mustekîm. Tenzîlel azîzir rahîm. Litünzira kavmen mâ ünzira âbâühüm fehüm ğâfilûn. Lekad hakkal kavlü alâ ekserihim fehüm lâ yü’minûn. İnnâ cealnâ fî a’nâkıhim ağlâlen fehiye ilel ezkânifehüm mukmehûn. Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsırûn. Ve sevâün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü’minûn. İnnemâ tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmâne bil ğaybi febeşşirhü bi mağfiratinve ecrin kerîm. İnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârahüm ve külle şeyin ahsaynâhü fî imâmin mübîn. Ve aksemtü aleyküm bi havlillâhi ve kuvvetihi azemtü aleyküm yâ ma’şeral ervâhır rûhâniyyeti bi ızzi ızzillâhi ve bi nûri vechillâhi ve bi hakki esmâillâhi ve bi hakki bismillâhir rahmânirrahîmi Elhamdü lillâhi rabbil âlemîne yâ hayyü yâ kayyûmü yâ şâfî yâ kâfî yâ hâdî yâ latîfü yâ bâkî ecib yâ rukyâîl ente ve huddâmeke miner rûhâniyyeti vel ardiyyeti ve ente yâ müğzhibü sâmian mutîan bi hakki Elhamdü lillâhi rab- bil âlemîne ve bi hakki yâ hayyi yâ kayyûmi ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm emruhu ebced ve bi hakki littahtîl Ve kul câel hakku ve zehekal bâtılü innel bâtile kâne zehûkâ. Ve aksemtü aleyküm yâ ketı’rasbâîl ”sehhirlî kulûbi cemîa benî âdeme ve benâti Havvâ” bi hakki ve bi hürmeti seyyidike kahtafheyûşin.
Hemen ardından isimler içerisinde olacak şekilde şu duamızı okuyoruz:
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabbetî fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi hakki ve bi hürmeti seyyidike kahtafheyîşin.
Böylelikle bağlama duamızı tamamlamış oluyoruz, eğer istersek 3 hafta aynı günlerde aynı okumayı yapabilirsiniz.

Eğer sizinde kendinizden soğutmak birini uzaklaştırmak gibi konularda gerçek anlamda bir yardım almaya ihtiyacınız var ise medyum ve hocaya danışarak sorununuzla ilgili rahmani işlemleri tercih etmeniz uygun olacaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir