Rabbenağfirli

Rabbenağfirli

Rabbenağfirlii ve livâa lideyye ve lil mü’miniyne yevme yekuumül hisâab

Türkçe Meal:
Ey Rabbimiz, hesab günü geldiği zaman bizi mağfiret et. Anne ve babamı ve müninleri de mağfiret et

Okunduğu yer: Namazlardaki oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme Bârik’ten sonra okunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir