Mekruh

Mekruh: İslam dininde olmayan bir terim. Efâl-i mükellefin’dendir. İslam’da “hoş görülmeyen, beğenilmeyen şey” manasına gelir. İslam’da dinî bakımdan yasaklanmamış olsa da yapılmaması istenen eylemlere verilen isimdir. Ayrıca mekruh sözcüğü eski dönemlerde Türkçe’de “iğrenç, tiksindirici” gibi manalara da gelmekteydi.

Diğer mana: Haram olmayan, ancak harama yakın.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir