Kocamı kendime aşık etmek istiyorum

Kocanızın size aşık olması yönünde yapılabilecek çok etkili dua ve havas konularında yer alan vefk, boylama, mantra veya celbiye işlemleri bulunmaktadır. Kişilerin isteklerinin olması bu yönde arzularının gerçekleşmesi için doğum bilgileri ya da resimlerle yapılan bu işlemler büyü değildir. İnsanların dilek ve arzularını sonuca ulaştırmak için yapılır. Her insan yapamadığı gibi işin uzmanı ilim irfan sahibi medyum ve hocaların yapması uygun olacaktır. Sizde bu veya benzer konularda olan sıkıntılarınız için danışıp iletişime geçebilirsiniz..

Kuvvetli bir celbiye için uygulamadır.Benim ve tanıdığım birkaç kişinin bizzat denemiş olduğu bir uygulamadır, herhangi bir yapılış zamanı yoktur, biz 1 hafta boyunca günde 1 defa okumaya niyet ediyorduk fakat genel anlamda 1 hafta dolmadan hacetimiz görülmüştür. Sizde nasıl bir etki olur bilmiyorum, sevgisi için okuduğunuz kişide ilk günler bir bunalım meydana geliyor, bu iyiye işaretir, uygulamaya devam edin, deneyenler yorum yazarsa seviniriz, okunacak dua budur;

Eşiniz olabilir, nişanlınız olabilir, sevgiliniz yada hoşlandığınız bir kimsenin size aşık olması sevmesi niyetiyle okunmakradır. Aşk sevgi hoş tarfisiz ve erkek yada kızın yaşaması gereken olaylar arasında yer almaktadır. Güçlü dua yöntemleri sayesinde kendinizi sevdirebilir ve ilgi görebilirsiniz. Medyum ve hocaların yardımıyla yapılan güçlü çalışmalar genellikle istenen sonucu veren işlemler arasında yer almaktadır. Birini kendinize aşık etmek istersiniz ancak durum istediğiniz gibi olmaz ve bu konuda iyi bir destek alma çabası sarf edersiniz. Dualar veya farklı yöntemlerle insanların bu isteklerini yapması için izlemesi gereken adımlar ve yollar bulunur. Gerçek anlamda ilim irfan sahibi bir medyum hoca bularak kendinize bu konuda profesyonel bir destek almayı sağlayın. Doğru medyum ve hocaların yapmış oldukları itinalı ve özverili çalışmalar sonucunda yüksek olasılıklarda sonuç istediğiniz yönde olmaktadır.

Sizinde kocanızı veya sevdiğiniz birini kendinize aşık etmeniz yönünde istek ve talepleriniz var ise bu sorunu düzelmek onu kendinize bağlayıp aşık etmek için medyum hocayı bulun ve iletişime geçin.

Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.

Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ.

Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.

Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe sevdiğin kişinin ismi” “ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli sevdiğin kişinin ismi” “bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm.

21 comments

 1. kocam beni aldatıyor bunu defalarca yaptı beni aldatı ben çok mutsuzum benim ikitane çocuğum var kocamı ken dime aşık etmek istiyorum benden başkasını gözü görmesin
  ben çok şey yaptım yıllardır hep ben hep bende bittim yuvayı ayakta tutmak için fedakarlık yaptım piskolojim bozuldu pis katriye gidiyorum yoruldum attık kocam bana aşık olması içi kık takla atıyorum kocam şimdi benle çok ilgileniyor ama ben hep rol yapıyorum yoruldum

 2. Sayın yazar en bastataki duayı günde kaç defa okumamız gerekiyor ve ard arda bi çok dua var burada en bastakini mi okumamız gerekiyor

 3. Merhabalar kardeşler ben burak hocaya eşimi kendime bağlamak için harmura celbi yaptırdım çokda iyi olduk şuan. Çok araştırmalar yapmıştım büyü istemiyordum zaten celbte büyü değilmiş gönül rahatlığıyla yaptırdım benden doğum bilgilerimizi alarak hazırladı kendisi konyadaymış kargoylan teslim aldım eskiye göre şuan aramız eşimle çok çok daha iyi mutluyuz Allaha şükür

  1. Suna hanim gerçekten düzeldi mi benim kocamla aram çok çok kotu ve boşanma asamasindayix gerceten ise yariyormu

 4. Eşim her yol var içki kumar karı kız ne yaptıysam olmadı düzelmiyir bana aşık olmasını istiyorum bunu nasıl yapa bilirim nekadar gider allah rızası için bana cevap verin çaresiz kaldım artık..

  1. Arkadaşım sen deki koca dan bende de var ama düzeldi şöyle yap inşirah süresini suya yemeğe iki birde oku banyo yapsın çok iyi sene kardeşin her şey duayla allah yardimcim olsun

 5. Eşimle ayrılmak üzereyiz çok zor durumdayım.internette çok hoca var hangısıne güvenebılırımki

 6. Evet arkadaşım oldu celbim tuttu benim şimdi kız kardeşimin kocası için yaptırıyorum inşallah onda da etki olur aldatmaları felan çok fazla dışarda gözü o yüzden telefon numarası sitede var bende numarası var rehberimden kopyalayıp yazayım buraya +90 553 371 89 94

 7. Mrb benim bu gün ikinci günüm okuyorum fakat otobüste okuyorum ve abdestim yok kabul olurmu acaba evde okuyamıyorum işe giderken okuyorum

 8. merhabalar bende şeyda burak hocamla celb çalışmasına başladık Allah bin kere razı olsun burada da dualar var insanlar ne güzelşifabuluyor kocam evine döndü yuvasına da bağlandı teşekkür ediyorum çokcana

 9. Gerçekten oluyor mu herkes bu işler yüzünden dolandırıyor….burak hoca ücreti ne kadar alıyor

 10. evet benim 33 gün de oldu celp zaten okumalarını burak hocam yapıyor bana tarif verdi günü geldikçe hatırlatma yapıyorum fiyatta da uygunluk yaptım Allah razı olsun ben en etkilisini yaptırdıım

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir