Kazan Korunma Duası

*Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimizin 27 sır kâtibi vardı. Ayetül-Kürsi Hicretten sonra bir gece yarısı nazil olduğunda onu, Resulullahın sır katiplerinden Zeyd bin Sabit (R.A.) yazmıştır.

«Ayetül-Kürsiye tazim ve tebcil için, bir rivayete göre 40 bin, diğer bir rivayete göre 80 bin melek nazil olmuştur. Ayetül-Kürsiye çok muazzam ve muhterem bir melek hadimdir. Bugün bütün vasıtalar, tehlike halindedir. Ancak talimat-ı İlahiye ile bu tehlikelerin önüne geçilebilir. (Hava), deniz ve kara vasıtalarına binerken “Bismillahi mecrahê ve mürsêhê inne Rabbi le Ğafurur-Rahıym” (Meali: Onun yüzüp gitmesi de, durması da Allahın ismiyledir. Muhakkak ki Rabbim, çok mağfiret edici ve çok rahmet edicidir” (Sure-i Hud, 41) diye okuyan kimse, her türlü tehlikeden muhafaza olunur.»

«Sokağa çıkarken 7 Ayetül-Kürsi okuyup, her defasında 6 cihete üflemeli. Yedincide, “Vela yeudühu hıfzuhüma ve hüvel-aliyyül-azıym” diye 3 defa okuyup “Huu” ile içine “Huu”lamak lazım. Bu talimat ile vesaite binenleri, Cenab-ı Hakk her türlü felaketten korur. Bunu söylemezdik ama, tehlikelerin umumiyeti bizi bu esrarı söylemeye mecbur etti. Hakikaten muazzam bir esrar-ı İlahidir. Ne akıl, ne mantık, ne sanat, hiç biri ona tahammül edemez. Bunun adına “Kerametün-Nebi” derler.

Bu insanlar, isyanları ile kok kömürü haline gelmişlerdir. Kuruların yanında yaşlar da yandığından, o yaşları kurtaralım diye bu esrarı ifşa ediyoruz. Ebu’l Faruk (K.s.)

4 comments

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir