Kâfirun Suresi

Kâfirun Suresi


1.Kul yâa eyyühel kâafiruun 2.Lâa e’büdü mâa tebüdüün 3.Velâa entüm aabidüüne mâa a’büd 4.Velâa ene aabidüm mâa abed-tüm 5.Velâa entüm aabidüüne mâa e’büd 6.Leküm diynüküm veliye diyn

Türkçe Meal:
1.De ki: Ey kâfirler! 2.Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. 3.Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. 4.Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. 5.Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. 6.Sizin dininiz size, benim dinim de banadır

*Mekke döneminde inmiştir. 6 âyettir. “Kâfirûn”, inkârcılar demektir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir