İman Nedir?

  • Hz.Peygamberin, Allah’tan getirdiği kesin olarak  bilinen hükümlerin doğruluğunu kabul ve tasdik etmektir. (1)
  • İman esasında kalp ile olur, dil ile ifade edilir. Kısaca iman, Peygamberin getirdiği ilahi emir, hüküm ve bilgileri samimi olarak kabul ve tasdik etmektir. İnsanı gerçek saadete ulaştıran iman budur. Allahu Teala’nın kulunu sevmesi bu imana bağlıdır. Bunun için iman esasları doğru, güzel ve tam bir şekilde öğrenilmeli ve gereği yerine getirilmelidir. (2)
  • Allahü teâlâ’ya inanmandır. Meleklerine inanmandır. Kitaplarına inanmandır. Peygamberlerine inanmandır. Ahıret gününe inanmandır. Kaderin hayrına ve şer­rine inanmanır.  (3)

Kaynaklar:
1) Diyanet İşleri Resmi Sitesi
2) Menzil.net
3) Bir Bilene Soralım, Cilt 1, İhlas Yayınları

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir