Cünüb Olan Ne Yapmamalı?

Dinî kitaplardan herhangi birini elle tutmamalı ve okumamalı.

Tevrat, incil ve Zebur okuması mekruhdur. Zira onlar da Allah Tâlâ’nın kelamıdır. Onlardan değiştirilen ayetler bilinmemektedir. Olduğu gibi duran ayetlerde çoktur. Binâenaleyh onlara yapışmaktan kaçınmak ihtiyaten evladır.

Elini ve ağzını yıkamadan yiyip içmemeli.

Tam bir ayet okumamalı, caiz değildir. Ancak duaya benzer bir ayeti dua niyetiyle okusa caizdir.

Kur’an yazılmış bir parayı da kesesiz tutması caiz değildir.

Kaynak:Mekasıdu’t Talibiyn, M.Raif Efendi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir