Medyum Burak

Kâfirun Suresi

1.Kul yâa eyyühel kâafiruun 2.Lâa e’büdü mâa tebüdüün 3.Velâa entüm aabidüüne mâa a’büd 4.Velâa ene aabidüm mâa abed-tüm 5.Velâa entüm aabidüüne mâa e’büd 6.Leküm diynüküm veliye diyn Türkçe Meal: 1.De ki: Ey kâfirler! 2.Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. 3.Siz de … Okumaya devam et

Medyum Burak

Kevser Suresi

1.İnnâa e’taynâakel kevser 2.Fesalli li rabbike ven har 3.İnne şâanieke hüvel ebter Türkçe Meal: 1. Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik. 2.Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. 3.Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir. *Mekke döneminde inmiştir. Medine … Okumaya devam et

Medyum Burak

Maun Suresi

1.Eraeytellezi yükezzibü biddiyn 2.Fezâalikellezii yedü’ul yetiym 3.Velâa yehuddu alâa ta’aamil miskiyn 4.Feveylül lil musalliyn 5.Elleziyne hüm an salâatihim sâahüün 6.Elleziyne hüm yüraaaa üüne 7.Ve yemneuunel mâauun Türkçe Meal: 1.Dini yalanlayanı gördün mü? 2.İşte o, yetimi itip kakar; 3.Yoksulu doyurmaya teşvik … Okumaya devam et

Medyum Burak

Kureyş Suresi

1.Li iylâafi kurayşin 2.İlâafihim rihleteş şitâaaai vessayf 3.Fel ya’büdüü rabbehâazel beyt 4.Ellezii et ‘amehüm min cuuın ve âmene hüm min havf Türkçe Meal: 1.Kureyş’e kolaylaştırıldığı,  2.Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için,  3.Onlar, şu evin Rabbine kulluk etsinlerki, 4.Kendilerini açlıktan doyuran ve … Okumaya devam et

Medyum Burak

Fil Suresi

  1.Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshaabil fiyl 2.Elem yec’al keydehüm fii tadliyl 3.Ve ersele aley him tayran ebâabiyl 4.Termiyhim bi hıcâaratim min sicciyl 5.Fecealehüm Ke asfim me’küül Türkçe Meal: 1.Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? 2.Onların kötü … Okumaya devam et