Medyum Burak

Kunut Duası – 2

Videoda ilk önce Konut Duası-1 Okunmaktadır. Allahümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık. Türkçe Meal: Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için … Okumaya devam et

Medyum Burak

Kunut Duası – 1

Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü neşkürukeve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk. Türkçe Meal: Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun … Okumaya devam et